Výklad karet

 

V naší rodině byly karty od nepaměti našimi přáteli a rádci. Moje první karty jsem zdědila po babiččině smrti. Babička a její výklady mě vždy naprosto fascinovaly.  Její intuice, díky níž dávaly vyložené karty smysluplné odpovědi.


Existuje osud? Ale samozřejmě. Plán duše. Karma. 

 

To vždy bývaly pojmy, které byly pevně dané a nedaly se změnit. V této době, říkejme například po roku 2012, to už není tak úplně pravda. Osudy máme také ve svých rukou.

 

Mé výklady se  od práce kartářů  liší v tom, že já ze zásady nevykládám budoucnost. Budoucnost může být nejistá. Pro každého z nás. 

Víte, nechat si vyložit karty na budoucnost, to je dvojsečná věc.

Pro silnější osobnosti může být výklad dobrým návodem k tomu, na čem by dotyčný měl zapracovat, aby k určité situaci nedošlo, nebo aby ji ustál co nejlépe. S tímto souzní moje Duše. I mé rady jsou návodem, na čem je třeba pracovat v této chvíli. 

Pak jsou zde ti slabí, kteří někdy podlehnou informacím z výkladu, převezmou ho jako program a žijí ho. To už je docela problém. Proto velmi opatrně volím cestu, jak předat informace, které skrze mě k vám přicházejí.

Ze zásady nehledám odpovědi pro třetí osobu, tedy pro vaše blízké, rodinu, přátele. Pokud se oni o sobě nepotřebují dozvědět žádné informace, nechť je skryto to, co není naše. To je zákon a pravidlo Zdroje, Vesmíru a také moje.

 

Má práce i poslání je poradenství. A to se týká i výkladu karet.

Dnešní doba má svůj název pro takovou činnost - duchovní koučink. Moje učitelka tomu říkala duchovní nakopnutí. Obojí znamená to samé. Ukazuji lidem cestu.

Chcete se něco o sobě dozvědět? Zkuste si prohlédnout nabídku mých karet. Zaujaly vás některé?

Máte dvě možnosti.

Vy sami si vyberete balíček karet, ze kterých budete chtít vyložit. Nebo necháte vše zcela v mých rukou.

Někdy máte připravenou otázku, a přesto se odpovědi týkají něčeho zcela jiného. Protože existuje téma, které je pro vás v této chvíli důležitější.

Mé výklady jsou čistě intuitivní. Intuice určuje nejen typ karet, ale provází mě celým výkladem. Jestliže karty nestačí, jsou zde další zdroje odpovědí. Mým cílem je komplexnost. Jen taková práce má smysl, kdy se dozví  každý ty zprávy, pro které si ke mně přišel.

 

OCHUTNÁVKA  NAŠICH  PAPÍROVÝCH RÁDCŮ JE ZDE

Symbolon

 

 

Symbolon je sada vyjímečných karet, které nám umožní vzpomenout si na  hluboko ukrytá témata. To, co potlačujeme a odmítáme. Je spojením podvědomí s vědomím.Tyto karty jsou určeny těm, kteří chtějí o sobě znát pravdu. Na základě výkladu může dojít ve vašem životě k důležitým změnám, neboť si uvědomíte, co vás svazuje a nedovolí vám jít kupředu. Která část vaší osobnosti vás brzdí a ovlivňuje vaše konání a chování. Symbolon může být dobrým rádcem pro ty, kdo chtějí na sobě pracovat. Těm, kdo by po něm sáhli ze zvědavosti, může udělat těžkou hlavu. Pro vás všechny tu má odpovědi. 

 

Tarot skrytých světů

 

 

 Tyto karty jsou jiné a vynikají mezi ostatními tarotovými kartami, díky jejich autorce. Jsou něžné a plné snivé fantazie. Kniha s výklady pak pohlazením duše. Setkáme se zde s vílami, skřítky, autorka se svými výklady dotýká také archetypů. 

 

Tarot keltských draků

 

Draci byli známi v každé kultuře. V dávných dobách byli přáteli lidí, jejich rádci a ochránci. Draci mají kontrolu nad toky elementární energie, kterou lidé většinou nevnímají. Jsou dobrými a mocnými pomocníky při magické práci.


 

Tarot magického měsíce

Jaká poselství vám přinášejí vaše sny? Měsíční světlo svítí právě na tu vaši cestu poznání a pochopení. Karty se dají vykládat jako klasický tarot, nebo si můžete vybrat intuitivní výklad. Nalézt v sobě skryté sny a přání.

 

Tarot snů

Naše sny často zapomínáme, nebo si je pamatujeme pouze útržkovitě. Někdy netušíme, co nám jimi podvědomí chtělo sdělit. V kartách není nic absolutně jasné, odpovědi nalezení ve svém nitru a ve svých snech jsou daleko opravdovější. Tarot snů nám přináší pohádky, legendy, mýty. Historické postavy stejně jako smyšlené symbolické a s nimi poznání sebe sama.

 

 

Tarot partnerských vztahů

Tarotové karty partnerských vztahů nás vyvedou jednoduchou cestou z nevědomí. Můžete se zde dozvědět o svém protějšku, o vývoji vašeho vztahu a o vás samotných to, co nevíte na úrovni vědomí. Vztahy jsou všeobecně tak spletité, že se je lidé snaží pochopit všemi možnými způsoby, například i výkladem karet.

 

Osho zen tarot

Tarotové karty založené na meditacích zenového mistra Osha. Tento tarot se zaměřuje na poznání toho, co je Tady a Teď, na rozdíl od mnoha jiných tarotů, které přinášejí také odpovědi z budoucnosti a minulosti. Zenová moudrost říká, že vnější události jsou odrazem našich myšlenek a pocitů, ačkoliv ani nám není mnohdy jasné, čeho se tyto pocity a myšlenky týkají. Pomocí tohoto výkladu se můžeme odpoutat od vnějšího dění a nahledneme do našeho nitra. 

Tarot zrcadlo duše

Karty Tarotu popisují naše duševní stavy. jejich výkladem získáme nové pohledy do našeho nitra. Karty nám nabízejí vodítka, jak dál. Můžeme je využít, nebo ignorovat. To záleží pouze na nás.

Moudrost domu noci   

Přivolejte bohyni vampýrů Nyx a přijměte její moudrost. Tyto mystické karty jsou inspirováný dávnými věšteckými systémy, jako je Tarot, severské runy a nebo I-ťing.

Moudrost Avalonu

Karty Moudrost Avalonu jsou založeny na mytologii ostrova Avalon a jeho posvátné kněžky. Představují mytologické postavy, zvířecí průvodce a pohádky.

Diagnostika pomocí barev

Pomocí intuitivního výběru barevných karet se dozvíme více o svém tělesném, duchovním a duševním stavu. Karty mohou sloužit k meditacím.

Velké čakrové karty

Čakrové karty vám přinášejí léčivá slova pro tělo, mysl a duši. Každá karta je navíc opatřena speciální léčivou pečetí se zvláštním účinkem na toho, kdo kartu používá. Karty vyvolávají jemné léčivé procesy a láskyplným způsobem dodávají inspiraci.

Afirmace uvedené na každé kartě doplňuje Walter Lübeck v podrobné příručce vysvětlením, jak s kartami pracovat při uvolňování zablokovaných energií a jak jejich účinek otimálně doplnit používáním doporučených drahých kamenů, voných esencí a Bachových květů.

Ačkoliv Čakrové karty představují uzavřený systém, lze je používat v rámci téměř každého duchovního systému léčení.

Soubor karet obsahuje ke každé hlavní i vedlejší čakře a energteickému poli vždy sedm karet s léčivými afirmacemi a léčivými pečetěmi určenými pro různé oblasti působení jemnohmotných energteických center. To je výzvou k hravému a tvořivému přístupu k silám energetického těla - a navíc i podporou každé formy léčivé práce.

 

Karty jednorožců

Jednorožci působí přes duši a říkají nám, kým skutečně jsme. Z jejich rohu proudí kouzelná božská energie a kamkoliv tento roh namíří, tam přichází uzdravení na všech úrovních. Uzdravují ty nejhlubší rány duše, které nás někdy provází po mnoho inkarnací. Pomáhají vyčistit karmu osobní i karmu vaší rodiny. Tato ušlechtilá stvoření vyhledávají ty, kdo vyzařují světlo a pomáhají ostatním. Nejkrásnější a největší dar je, když se spojíme se svým jednorožcem.

 

Karty kouzelné mapy

Karty Kouzelné mapy jsou ideálním průvodcem na životní cestě. Byly vytvořeny, aby vám pomohly pochopit kouzlo příběhu vašeho života, posílily vás, ukázaly cestu ke svobodě a naplnění životního poslání.
Nezapomeňte, že na své cestě nejste sami a nikdy nezbloudíte. Vynikající intuitivní schopnosti, sebepoznání a splnění vašich nejhlubších přání jsou jenom některé z nádherných darů, které jsou pro vás připraveny. Karty Kouzelné mapy jsou vašimi věrnými společníky při nacházení kouzla a pochopení příběhu vašeho života. Karty můžete používat samostatně spolu s knižním průvodcem, který je součástí tohoto balíčku.

Karty skryté moudrosti

Představte si, že ještě před vznikem písma vytvořily prastaré národy božské spojenectví lidí a mystických skrytých říší, které tvoří most mezi světy přírody a ducha a udržuje harmonii a rovnováhu. Tímto spojenectvím máme zajištěno, že pokud požádáme o pomoc a vedení při zhmotňování naší reality, dostane se nám pomoci v našem směřování k nejvyššímu dobru pro všechny. Lidstvo se postupem času od přírodního světa coby zdroje Boží moci odklonilo a na říše neviditelné reality zapomnělo. V době, kdy na nás stále tíživěji doléhají celosvětové problémy, se tyto síly vrátily, aby nám pomohly najít cestu zpět k opravdovému smyslu našeho bytí. Požádej a je ti dáno, pro dobro nejvyšší – takové je motto těchto kouzelných karet. A pokud se na ně obrátíte s prosbou, vyslyší ji.

Cesta k sobě

Světem dospělých rezonuje potřeba hledat vnitřní spokojenost a rovnováhu mezi hmotným a duchovním světem. Myslím, že je to proto, že jsme se v dětství mnohé nenaučili. (píše autorka) Kartičky jsou krásné a promlouvají  k nám nejen formou obrázků, ale také textů.

 

Vesmírné karty

Karty pro objednávky z vesmíru. Chcete vědět, co právě nyní potřebujete? Co vám chce vesmír sdělit? Zeptejte se karet.

Totemová zvířata

Někteří lidé instinktivně vědí, které zvíře je jejich totemovým průvodcem. Většina lidí si ovšem musí cestu ke svému zvířeti nalézt.

Orákulum grálu

Divinační karty vycházejí ze 33 božských aspektů ženství, které se shodují s moudrostí a základem legend o grálu. V kartách najdete vše potřebné k tomu, abyste získali vhled do vlastního nitra a probudili posvátné Ženství v nás všech.

Velké karty archandělů a Velké mistrovské karty

Velké mistrovské karty

Tato sada karet zobrazuje symboly vyjadřují energie 21 Nanebevzatých mistrů a zároveň 21 základních životních témat.. Nabízí Vám možnost zažít tyto energie svým vlastním způsobem a využít je ke změnám ve svém vlastním životě. Nanebevzatí mistři jsou stejně jako světci duchovními bytostmi, které nás podporují již od dávných věků. Kromě poučení, jak s kartami zacházet a jakým způsobem žádat mistry o radu, nabízí kniha výkladů podrobné zhodnocení situace tazatele, dává odpovědi a rady.

 

Velké Karty archandělů

Nádherně zpracované karty společně s knihou tvoří stezku zasvěcení v osmnácti krocích. Nejvyšším cílem přitom je "vidět srdce". Obsáhlý text k jednotlivým archandělům obsahuje klíčová slova vystihující jejich povahu a úlohu, podrobný popis poselství, jež přinášejí lidstvu, a zpětnou vazbu k situaci tazatele, jakož i afirmace, jejichž cílem je podpořit působení archandělů v našem každodenním duchovním životě.

"Jsme jemněhmotné bytosti a existujeme v netělesné formě bytí v bezprostřední blízkosti pramene a původu Světla, které nazýváte Bohem. Zde v centru existuje nejvyšší vibrace vůbec a vysílá ty nejjemnější vibrace lásky... Jsme Božím impulsem lásky, která byla seslána do vaší pozemské úrovně, aby vám připomněla vaše vnitřní Světlo a znovu zažehla téměř vyhaslý plamen. Skrze nás působí různé aspekty Světla a čisté lásky."

Bachovy esence

Ten, kdo neumí vytestovat nejvhodnější bylinky, může to zkusit pomocí těchto karet.

A DALŠÍ....

 

a další......  :-)