Semináře

Veškeré semináře v mé nabídce probíhají on-line, nebo prostřednictvím telefonických konzultací.


 JAKÝ JE VLASTNĚ SMYSL ŽIVOTA, NEBO NAŠE POSLÁNÍ...??

Mnohé z vás určitě trápí ta sama otázka, kterou jsem často řešila já. I když jsem od začátku nějaké představy měla, stejně mi odpovědi nepřišly dostatečně uspokojivé.

Problém, proč se nám zdá, že nedostáváme vysvětlující a naplňující odpovědi může tkvět také v tom, že místo toho, abychom hledali ve svém nitru, vydáváme skoro zbytečnou energii na hledání vně.

Jakmile se náš zrak obrátí dovnitř, spatříme vnitřním zrakem své srdce, duši, světlo i své stíny. A když sami sebe zcela přijmeme, pak dosáhneme postupně na vše, co jsme marně doufali najít venku.

Cílem našeho života na Zemi je cesta, během níž procházíme lekcemi, zkouškami, setkáními, rozpomínáním, pochopením i malými vzpourami. To když se současněme zrovna ztotožníme s tím, že právě to, čím procházíme, můžeme být pro nás tím nejlepším. A právě pochopení celého bytu a sebe sama, je mým hnacím motorem.

Má nabídka spolupráce se může stát součástí právě tohoto procesu.


DOVOLIT SI

"DOVOLIT SI", ZNAMENÁ KROK K VNITŘNÍ SVOBODĚ A CESTU NOVÝCH MOŽNOSTÍ

PRVNÍM KROKEM K DOVOLENÍ SI ... je ... UZDRAVENÍ SRDCE


Místo konání: INTERNET (Whatsapp, mobil)

Délka: cca 1-2 hodiny CENA: 2500,-Kč/109€

Abychom pochopili všechny spojitosti toho, jak se sami omezujeme, svazujeme a brzdíme, je třeba vidět celé spektrum souvislostí.

Naše životy, i když to není zcela zřejmé na první pohled, jsou neustále ovlivňovány strachem. Prvotní emocí a pocitem, který je zakořeněný hluboko v nás, v každé naší buňce.

Kdysi dávno byl strach potřebný k přežití jednotlivce. Daleko více, než tomu je dnes. To, co nám dříve pomáhalo, nás začalo od určitého okamžiku našeho přirozeného duchovního růstu - omezovat. Lidem se postupně vytrácely ze života přirozenost, instinkty, intuice. Necháváme se strachem ovládat na každém kroku. Z našeho rádce se stal náš pán, který skrytě manipuluje našimi životy. A to je jedna ze zásadních odpovědí na otázku, proč se nám často v životě nedaří.

Proč si jednoduše nedovolíme žít jinak? Je třeba pochopit, že vše je velmi úzce propojeno. Emocionální roviny našich životů ovlivňujících fyzické a současně i další roviny energetické.

Energie strachu nenápadně ovládáte naše myšlenky, pocity a emoce. Tím mohou být naše reakce na vnější vlivy přehnané. možná si neuvědomujeme jednu z našich nejpalčivějších obav, kterou je, často přehnaná, úzkost z ublížení. Zde velkou roli naše srdce. Nemluvím i tělesným, ale o jeho energetické protějšku. Sídlu lásky a harmonie. Orgánu, který hodnotí všechny naše emoce a pocity, na základě zkušeností a vzorců.

Většina z nás uzavře přirozené rozlišovací schopnosti srdce v okamžiku, kdy přicházíme na svět. V této chvíli totiž většina bytostí prožije první velké trauma, které s sebou přináší porod. Duše a rozum v té chvíli netuší, že nás nyní čeká částečně ubrání nepříjemným pocitům, ale nebudeme naplno prožívat ani příjemné pocity. Protože jsme se uzavřeli prožitkům všech hlubokých citů a emocí. Takovým, které nás sytí a vyživují energií a láskou. Od okamžiku se cítíme prázdní a hladoví. Nezbývá ním nic jiného, ​​než si naše srdce vyléčit.

Jestliže se dokážeme s uzdraveným srdcem přepnout z energie strachu do energií lásky, emoce se ustálí a budou si jen tak plynout. Staneme se vědomým pozorovatelem našich pocitů, nálad, myšlenek a dokážeme s nimi pracovat. Dovolíme se být nasyceni. To se projeví na všech rovinách. Energetických i fyzických.

Přestaneme z pozice strachu věci škatulkovat, limitovat, hodnotit. Náš život se od té chvíle může odehrávat v přítomnosti, aniž bychom se stále dívali na sebe do minulosti, nebo hleděli do budoucnosti. A přestaneme mít potřebu být na čemkoliv závislí.

Srdce celistvé a harmonické nám umožní prožívat sebelásku, umožní nám přijmout sebehodnotu, sebedůvěru, a také si postupně dovolujeme mít hlubší prožitky i za cenu, že nás dostihnout i takové pocity, které nebudou vždy příjemné. Protože i ty k životu patří.

Cesta prožitků, kterou společně projdeme, vám umožní se na srdce naladit, přijmout do něj léčivou energii a frekvenci. Vyléčte si všem zranění z minulosti, dáte příležitost jizvám, aby se začaly hojit. Probudíte bytost srdce. Tým se vám uvolní cesta k jedné z nejdůležitějších potřeb člověka, kterou je DOVOLENÍ SI.

I když se to může zdát nepravděpodobné, většina z nás si nedovoluje (plně) ani to nejzákladnější, co k životu potřebujeme. Lásku, sebelásku, zdraví, hojnost, svobodu, hranice…Zapomněli jsme prapůvodní význam těchto slov. Potlačili naši přirozenost. Musíme vynaložit obrovské úsilí, které si často neuvědomujeme, abychom dosáhli určitého úspěchu ve sféře našeho života. To v nás mimo jiné vnitřní rozpory a stres. proč? Protože naše vnitřní naprogramování je zcela odlišné od toho, co si dovolujeme prožívat navenek.Na tomto sezení naleznete cestu k vlastnímu srdci, dodáte mu potřebnou energii k léčení a osvobození se od všech blokád a pout. Poté vás prokázalo prožitkem pocitu naplnění každé buňky vašeho těla, při vyřknutí slov DOVOLUJI SI. Dotknete se dokonalosti a opravdovosti tohoto okamžiku a mohu vám slíbit, že na tento pocit už nikdy nezapomenete. Od této chvíle budou mít slova Dovoluji si, Přijímám, nebo Odpouštím, zcela jiný náboj. Budou vyřčena srdcem, nikoliv rozumem.

Spolu s celkovým uvolněním přichází hluboký prožitek pocitu radosti a vnitřního klidu, který vás zcela naplní. O něm mluví každý, kdo touto cestou již prošel.Vnitřní klid je jedním z nejdůležitějších pocitů, který pochopíme teprve v okamžiku, kdy se jím naplníme. Je místem u našeho srdce, které nám umožní cítit se milovaní av bezpečí.

V posledních dvou letech je tento seminář jedním z nejvíce vyhledávaných. Tato práce se projeví okamžitě a je svým způsobem jednou z nejrychlejších pomocí, kterou mohu komukoliv přidat.




Místo konání: e-mailová komunikace

Délka: cca 1 rok

CENA: 1000,- Kč / 46 € / 1 klíč

knihy.genoveklice.cz/10-knihy

GENOVÉ KLÍČE, JAKO SOUČÁST NAŠÍ CESTY

Psal se rok tuším 2008, kdy se ke mně dostal můj osobní rozbor Human Designu. To jsem ještě netušila, jak velmi ovlivní pár stránek textu můj celý život. Tento krok byl spouštěčem, který u mě nastartoval hluboký proces sebepoznání. V několika větách se skrývaly informace, které mi otevřely dveře ke zcela novým pohledům na život. Když po nějaké době vyšla kniha Genové klíče, kterou můžeme chápat jako nadstavbu HD, vnímala jsem její zakoupení jako další, naprosto dokonalou a úžasnou možností práce na sobě.

Nějakou dobu mi trvalo, než jsme si k sobě našli cestu. Z textů, které jsem na začátku vnímala jako složité a nepochopitelné, se vynořily střípky informací, které do sebe začaly postupně zapadat. Naučila jsem se texty procházet s otevřeným srdcem, nikoliv pouze se snažit je pochopit rozumem. Vnímat je nejen očima, ale také na rovině energetické, která je nedílnou součástí jejího odkazu.

Klíče, nám díky svým opravdu vyjímečným informacím, přináší možnost prozkoumat naše nitro. Jednoduchý graf nám předloží jasné informace o našich darech, stínech a siddhí, které předurčují nejen naši povahu, ale také zcela naše možnosti. Mají vliv na to, jak se stavíme k životnímu lekcím. Zde dokážeme zvládat jednoduše, či obtížně.

Kniha nabízí hned několik možností, jak můžete sami s těmito informacemi pracovat. Každý ze 64 klíčů je v ní detailně rozebrán a popsán.

Ve své praxi nyní využívám graf hologenetického profilu, jako součást diagnostiky. S tématy pracuji tak, jak jste zvyklí z jiných seminářů, nebo konzultací. Pro ty z vás, kteří jste na mých stránkách poprvé, vždy se jedná o čistě intuitivní nalezení přesně definovaných slov či sousloví, které následně řeším pomocí klasického kineziologického odblokování. Má nabídka práce s GK přináší jedinečné propojení toho, co nabízí klíče sami o sobě, se současným využitím dalších techniků, které se zabývají prací s podvědomím.

Mým cílem je nalézt s vámi různá omezení, která si možná ani neuvědomujete, nebo je určitým způsobem vnímáte, ale přesto je definována. A také možná nevidíte způsob, jak dojít ke změně. Vlastní cesta s klíčem znamená čtení textů, propojení informací s běžným životem, odbloky témat.

Pro ty, kdo by se chtěl o GK oficiální více, je zde odkaz na stránky Genových klíčů. Zde si také můžete objednat knihu GK, která je k absolvování semináře nutná, případně další, které na ni nenavazují. Je to jediné místo, kde zmiňované knížky seženete.

Věřím tomu, že stejně jako já vnímám setkání s GK jako velký krok k pochopení sebe sama, budete i vy z této cesty sebepoznávání nadšeni tak, jako já. :-)




Místo konání: INTERNET (Whatsapp, email)

Délka: sedm a více měsíců, dle potřeb

CENA: 1600,- Kč / 73 € / čakru

HARMONIZACE ČAKER - ROZVOJ OSOBNOSTI


Sebepoznávací seminář bez hranic.Proč bez hranic?

Bez hranic proto, protože díky internetu, se do skupinky mohou hlásit lidé z celého světa.

Také proto, protože vše má souvislost se vším, vše se prolíná a hranice existují pouze v naší mysli.

Protože se seminář nevztahuje pouze k harmonizaci čaker, naleznete zde mnohé odpovědi na otázky týkající se každodenního života. Velká témata, kterými jsou zdraví, vztahy, práce, životní cíle, schopnosti a další, přináší neustále mnoho otázek. A na všechny můžete nalézt odpovědi během měsíců, kterými budete harmonizační procházet.

Zlozvyky, vzorce chování, převzaté programy, výchova, strachy, setrvačnost...Všichni známé překážky, které nás brzdí na naší duchovní cestě a ve využití našeho veškerého potenciálu. Někdy ale nevíme, jak si s nimi sami pradit. I proto tento seminář vznikl.

Účastnit se znamená přijmout cestu změn. Jakmile projdete tyto měsíce, už nikdy nebudete úplně stejně, jako na začátku. Těm, kdo budou potřebovat delší dobu na zpracování svých témat, se seminář časově přizpůsobuje.

Jemně, s pochopením as velkou odpovědností Vás prokázalo, že používáte společnými měsíci ke změnám, které si sami během této cesty dovolíte. Ukončením semináře nic nekončí. Možná bude prvním a hlavním krokem z mnoha, a jeho vliv a odkaz se promítne do vašeho dalšího života.

Je možná také individuální spolupráce.




Místo konání: INTERNET

Whatsapp, email

CENA: 2 600,- Kč / 119 €

 INICIAČNÍ RITUÁL - Cesta ke znovunapojení duše


Nabídka Iniciace přichází v okamžiku, kdy jste na ni plně připraveni. Zasvěcuje vás do tajemství vašeho života, abyste mohli žít celiství. Tak, jak si to pro vás připravila vaše duše. Pak můžete procházet s větší lehkostí svými životními zkouškami a lekcemi, a také můžete snáze plnit vaše úkoly. A nebo vaše poslání.

Většina z nás se domnívá, že naše lidské možnosti mají dané hranice, za které už nemůžeme dostat. Myslím, že si, že překročí pouze pár vyvolených, kterým byly dány do vínku při zrození. Není to tak.

Převážná většina lidských bytostí se narodí s otevřenými spirituálními schopnostmi a mimosmyslovým vnímáním. Vidíme neviditelné a slyšíme neslyšitelné. I když při porodu procházíme "Bránou zapomnění" a vzpomínky na část sebe sama se vytratí.

To co zůstalo, se stále mění. Děti nemají problém vidět a slyšet. A jsme to často zase jenom my dospělí, kdo je začne předělávat, že opravdu nevidí a neslyší to, co nám vypráví. A že si to "něco", pouze vymýšlejí. Tím vzniká chybná přesvědčení a jejich schopnosti mají tendenci se postupně uzavírat. Nikomu navždy.

Náš cíl je najít v životě to, co je pro nás přirozené a znovu veškeré schopnosti postupně aktivovat.

Stává se, že se některé schopnosti probudí samy, přirozenou cestou. Jindy je aktivují traumatické stavy, nebo šok. Prudké vyplavení hormonů zvýší bdělost a rozšíří vědomí. Také zkušenost blízké smrti může být oním spouštěčem.

Můj úkol je pomáhat najít to, co je ve vás převážně skryto a být užitečné při vyslání impulsu, který je nutný k aktivaci všech schopností, které jste připraveni přijmout a rozvinout.

Iniciace je výsledkem tří na sebe navazujících čistících celků, které jsou nutné k tomu, aby byl člověk připraven na tento krok k vlastní spiritualitě. Více info na dotaz ve skriptech.


                      zuzidea   © 2013 Všechna práva vyhrazena                    

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!