Internetové semináře

Po letech hledání smyslu života jsem pochopila, že jediné, co zde máme najít, jsme MY SAMI.
 
Na této cestě k sobě samým procházíme lekcemi, zkouškami, setkáními, rozpomínáním, pochopením i malými vzpourami, to když se nedokážeme zrovna ztotožnit s tím, že právě to, čím procházíme, může být pro nás to nejlepší. Nejlepší vždy nutně nemusí znamenat to nejjednodušší a nejpříjemnější.
 
Moje nabídka se může stát součástí vaší cesty sebepoznání.
 
 

Sedmiměsíční seminář "Harmonizace čaker"

 

Sebepoznávací seminář bez hranic. Proč bez hranic?

 

Bez hranic proto, protože díky internetu se do skupinky mohou hlásit lidé z celého světa.

 

Také proto, protože vše má souvislost se vším, vše se prolíná a hranice existují pouze v naší mysli.

 

Protože se seminář zdaleka netýká pouze harmonizování čaker, naleznete zde mnoho odpovědí na otázky týkající se každodenního života. Velká témata, jako je zdraví, vztahy, práce, životní cíle, schopnosti a další, na všechny otázky můžete nalézt odpovědi během práce na sobě.

 

Meditace, odblokování, Bachovy esence, homeopatika, čakrové svíce..to vše Vám může pomoci při Vaší cestě k sobě.

 

Zlozvyky, vzorce chování, převzaté programy, výchova, strachy, setrvačnost...Existuje mnoho překážek, které nás brzdí na naší duchovní cestě a ve využití našeho veškerého potenciálu.

 

Účastnit se semináře znamená přijmout cestu změn. Jakmile projdete těmito sedmi měsíci, už nikdy nebudete úplně stejní, jako na začátku. Těm, kdo budou potřebovat delší dobu na svá témata, se seminář časově přizpůsobuje.

 

Někomu to může pro život stačit, ale někoho to naopak vyburcuje k tomu, aby na sobě dále pracoval. Hledal své poslaní tady na Zemi a také pracoval na znovunalezení zapomenutých schopností a znalostí.

 

Lehce, jemně,  harmonicky, s citem, s pochopením, s odpovědností  Vás provedu těmito společnými měsíci ke změnám, které si Vy sami dovolíte. Ukončením semináře nic nekončí. Je ale  prvním důležitým krokem z mnoha a jeho vliv půjde životem s vámi dál, po vaší cestě.

 

Místo konání:   INTERNET (Whatsapp, email)

Délka: sedm a více měsíců, dle potřeby

 

 

 

INICIAČNÍ RUTUÁL - Cesta k znovunapojení duše

Iniciační rituál (slovo iniciační pochází z latinského initium začátek) představuje rituální uvedení jednotlivce do určitého nového životního stavu.

(wikipedie)

 

Tento rituál může být předán a vnímán  jako požehnání.

 

Nabídka Iniciace přichází v okamžiku, kdy jste na ni plně připraveni. Zasvěcuje vás do tajemství vašeho života, abyste jej mohli žít celiství. Tak, jak si to pro nás naše duši připravila. Pak můžete procházet s větší lehkostí vašimi životními zkouškami a lekcemi, a také můžete snáze plnit vaše úkoly. Vaše poslání.

 

Většina z nás se domnívá, že naše lidské možnosti mají dané hranice, za které se už nemůžeme dostat. Myslíme si, že je překročí pouze pár vyvolených, kterým byly dány do vínku při zrození. Není to tak.

 

Převážná většina se narodí  s otevřenými schopnostmi mimosmyslového vnímání. Vidíme neviditelné a slyšíme neslyšitelné. I když při porodu procházíme Bránou zapomnění a vzpomínky na část sebe sama se vytratí. Je to velmi individuální.

To co zůstalo, se nadále mění. Děti nemají problém vidět a slyšet. A jsme to často zase jenom my dospělí, kdo je začne předělávat, že opravdu nevidí a neslyší to, co nám vypráví. A že si to "něco", pouze vymýšlejí. Tím vznikají chybná přesvědčení a  jejich schopnosti se začnou postupně uzavírat. Někomu navždy.

 

Naším cílem je hledat to, co je pro nás přirozené a znovu veškeré schopnosti postupně aktivovat. Stává se, že se některé schopnosti probudí samy, přirozenou cestou. Jinému například traumatickými stavy, nebo šokem. Prudké vyplavení hormonů zvýší bdělost a rozšíří vědomí. Také zkušenost blízké smrti může být spouštěčem.  Některých podobných stavů můžeme dosáhnout  pomocí meditací, nebo cvičení. Například jógy, tai-chi...

 

Stává se, že k parapsychickým schopnostem se můžeme dostat i tak, že je "převezmeme" od druhé osoby, svého duchovního rádce, nebo učitele. Pohybujeme-li se, nebo vyrůstáme-li v blízkosti takového člověka, může přejít k vědomému ( či nevědomému ) přenesení jeho schopností na nás.

 

Další vědomý přenos je právě iniciační ( zasvěcovací ) rituál.

 

Mým úkolem je pomoci najít to, co je ve vás skryto a jemně probudit vše, na co jste připraveni.

 

Iniciace bude výsledkem tří na sebe navazujících celků, které jsou nutné k tomu, aby byl člověk připraven na tento rituál.

 

Část první:

 • Kontrola intuice (%)
 • Kontrola plánu duše a Boží vůle
 • Kontrola napojení na vesmírné meridiány, kontrola napojení na Zemi a Zdroj, pročistění páteřního kanálu

Část druhá:

 • Kontrola vzorců chování a bloků, vztahujících se k rituálu
 • Kontrola skrytých hypnotických příkazů

Část třetí:

 • Kontrola překážek
 • Kontrola potlačení ( intuice – nechceme vidět pravdu )
 • Kontrola strachu a stresu
 • Kontrola kleteb a prokletí, vztahujících se k tématu
 • Kontrola psycho-spirituální krize
 • Kontrola témat přenesených z minulosti, které ovlivňují váš potenciál

 

Jakmile projdete těmito třemi přípravnými částmi, jejichž kontrolu dělám já a vy pouze doplníte potřebné informace (pokud se někde najde problém ), domluvím se s vámi na datu a čase iniciace.  Bude prováděna na dálku, pokud není domluveno jinak.

 

Adepty na tento rituál si pečlivě vybírám.

Po iniciaci nastane období objevování neznámého. Může trvat týden, ale také několik let. Nesmíte být netrpěliví a chtít vše naráz. Věřte, že vše je tak, jak má být. Naše Vyšší já ( vnitřní duchovní rádci ) ví nejlépe, jak rychle nás uvést k plně otevřenému nevědomí ( podvědomí ).

V tomto čase budu všem k dispozici radami tak, jak to znáte z jiných seminářů.

 

Místo konání:   INTERNET (Whatsapp, email)


 

 

ŠKOLIČKA PRO HLEDAJÍCÍ ......


Je již několik let, kdy jsem měla nutkání začít pracovat na ojedinělých skriptech. Měla v nich být zaznamenána 25-ti letá cesta mého duchovního růstu, se všemi semináři, poznatky, informacemi, které jsem za ta léta posbírala já sama a také společně s mými nejlepšími kolegyněmi a kamarádkami Annou a Jaromírou. Výjimečnými ženami mého života.

 

Po celou dobu jsem se dívala na nadpis první stránky a nebyla jsem schopna začít psát, protože jak otisknout jednotlivé dílky puzzlí jeden za druhým, když už vidím vše jako jeden celek, se všemi souvislostmi a propojeními, které si ani nedokážeme lidskou myslí představit?

 

Rok 2017 byl rokem, kdy v létě přišel „Božský“ impuls s naznačením správné cesty.  Oslov pár blízkých, kteří mají podobné zájmy a hledaj sami sebe, je čas začít. První skupinka se vytvořila v září 2017. Byla úžasná složením lidí a také tím, co jsme od té chvíle spolu probrali. Poté přišla další o něco větší skupina, trochu jiná a také malinko odlišná výukou a sdílením. A pak se vytvořila další skupina.

 

Každá skupina byla jiná. Informace pro ně byly "na míru". Základ stejný, ale spousta informací byla cílená pouze a jenom pro danou skupinu. Nyní, po třech letech, běží výuka na jedné a první dvě se spojily v jednu povídací....

 

Pomalu se blíží čas otevřít čtvrtou a možná poslední skupinku pro nejbližší dobu.

 

Co Vám bude nabídnuto?

 • provedu Vás technikami práce s podvědomím se kterými pracuji a naučím Vás, jak je využít co nejlépe v každodenním životě
 • seznámení se se samoléčbou pomocí jemných technik ( reflexní terapie, moxa, tělové svíce aj.)
 • rozvíjení přirozených schopností (jasnovidění, jasnoslyšení)
 • pomohu Vám pochopit veškeré souvislosti, které se týkají fungování našeho těla, ducha a duše.
 • možnost získání odpovědí přímo ze Zdroje
 • dotkneme se společně Jednoty, nejvyššího možného prožitku, který můžeme nalézt
 • témata, která se přizpůsobují potřebám skupiny
 • jedenkrát týdně pravidelný večerní chat na Whatsappu
 • písemné konzultace dle potřeby jednotlivce a skupinky
 • skripta s výukou
 • meditace
 • noví lidé s podobným myšlením

 

Co Vám může výuka přinést?

 • motivaci k pozitivním pohledům na život
 • zdraví a intuici
 • nezkreslený pohled na životní lekce
 • vyladění se na vyšší vibrace v rámci skupiny 
 • nalezení smyslu života a svého poslání na Zemi

 

Místo konání:   INTERNET (Whatsapp, email)

Délka: jeden (a více) školních roků, dle zájmu

Nepovažuji se za učitele, mohu být pouhým duchovním průvodcem těm, kteří si mě vyberou.
Vydejme se společně na cestu sebepoznání.
 
 

GENOVÉ KLÍČE

Před několika lety jsem si nechala udělat rozbor Human Designu, který u mně nastartoval hluboký proces sebepoznání. Když vyšla kniha Genové klíče, která je jakousi nadstavbou či pokračováním, vnímala jsem ji jako další možnost práce na sobě.

Moje práce s knihou GK je zcela odlišná od rozboru, který vám poskytnou profesionálové, kteří u nás výklady nabízejí. Jediné shodné je to, že vycházím ze stejného vygenerovaného rozboru osobnosti, abych zjistila, kterých 11 ze 64 kódů vědomí (způsobů lidského chování), se do vás v době zrodu obtisklo, a tak se staly základními kameny vaší duchovní cesty.

 

Pracuji se třemi rovinami, které se nazývají Aktivační sekvence (vrací Vás do hmoty, ukotvuje na Zemi a do těla a jejím zpracováním aktivujete svůj VYŠŠÍ ŽIVOTNÍ ZÁMĚR) , Venušina sekvence (odhalí emoční vzorce) a Perlová sekvence ( projasňuje mysl, intuici,  pomáhá nám otevřít se hojnosti, kreativitě a nalézt své místo ve společnosti).

 

Cílem mé práce je nalézt ve vygenerovaných GK všechna témata, která nemáte ještě zpracovaná a formou kineziologických odbloků je zprůchodnit či vyčistit.

 

Místo konání:   INTERNET (Whatsapp, email)

Délka: cca jeden rok

 

reference

 
Lucia Kubaščíková - Referencia na školičku
 
 
Ahojte všetci, ktorí premýšľate, či sa pridáte na školičku k Zuzke.
Približne pred rokom sa mi ozvala Zuzka a ponúkla mi možnosť byť účastníčkou jej kurzu. Veľmi ma to nadchlo a povedala som OK.
Za ten rok som toho veľmi veľa prežila vo svojom osobnom živote. Veľa bolestí, rozchodov a zmien. Viem, že vďaka školičke som začala vnímať svet okolo inak a týmto všetkým som prešla najľahšie, ako sa dalo.
Zistila som, prečo som tu.
Každou jednou hodinou som si vyriešila traumu, či už z tohoto života alebo životov predtým. Začala som chápať súvislosti a našla som v sebe silu pomáhať iným.
A snáď najdôležitejšie bolo to, že som začala rozpoznávať, kedy začínam skĺzať do bojov s mojími veternými mlynmi. Do zbytočných bojov, ktorými ubližujem sebe a ľuďom naokolo.
Zuzka je človek, ktorý bude celý čas stáť pri vás. Bude ticho pozorovať vaše kroky a keď bude treba, tak vás jemne postrčí. A samozrejme vás privedie k tomu, aby ste robili veci, o ktorých si myslíte, že to nedokážete. Pretože ona vie, že na to máte.
Celá školička ide vlastne sama. Vždy sme sa učili alebo riešili to, čo som riešiť potrebovala, alebo sme len tak kecali. Stretla som mnoho úžasných ľudí - priateľov, ktorí o mne vedia to, čo nikto iný a som za to nesmierne vďačná a ďakujem. VRELO ODPORÚČAM, AK CÍTITE, ŽE JE ČAS!!!

 

Mirka Machynová - Referencia na Harmonizáciu

 

Prešla som si harmonizáciou čakier a je to veľmi jemný a zároveň intenzívny proces práce na sebe. Deje sa to na úrovni duše (väčšinou v podvedomej rovine) a všetky tieto zmeny sa potom prejavujú aj vo vedomej rovine.

Je to bezpečný proces, to pri Zuzke vždy cítiť. Pracuje s každým veľmi jemne a vždy len potiaľ, pokiaľ človek (alebo duša) sám chce. Zuzka vždy ponúkne a človek sa sám rozhodne, či chce alebo nie.

Pri harmonizácii dochádza k hlbokému prenastavovaniu a výsledok stojí za to. Cítim sa silnejšia, sebaistejšia, uvoľnenejšia. Mám omnoho väčší nadhľad, mám viac energie a vnímam v sebe viac pokoja. 

Moja duša počas tohto procesu intenzívne pracovala. Po skončení harmonizácie som sa cítila akoby som postúpila v živote o niekoľko levelov vyššie. 

Intuitívne som toho viac chápem a viac som prepojená sama so sebou - a to na všetkých úrovniach.

Harmonizácia čakier je skvelá v tom, že Vám dopraje toľko času, koľko potrebujete. Rešpektuje tempo každého jedného človeka. A popritom sa Vám budú diať silno pozitívne zmeny v živote. Uvidíte svoj život omnoho jasnejšie a získate viac odvahy a sebavedomia. 

Vrelo odporúčam. :-) ♥