Internetové semináře

 
JAKÝ JE VLASTNĚ SMYSL ŽIVOTA, NEBO NAŠE POSLÁNÍ...??
 
Mnohé z vás určitě trápí ta samá otázka, kterou jsem často řešila já. I když jsem od začátku nějakou představu měla, stejně mi odpovědi nepřišly dostatečně uspokojivé.
Problém, proč se nám zdá, že nedostáváme vysvětlující a naplňující odpovědi může tkvět také v tom,  že místo toho, abychom hledali ve svém nitru, vydáváme skoro zbytečnou energii na hledání vně.
 
Jakmile se náš zrak obrátí dovnitř, spatříme vnitřním zrakem svoje srdce, duši, světlo i své stíny. A když sami sebe zcela přijmeme, pak dosáhneme postupně na vše, co jsme marně doufali najít venku.
 
Cílem našeho života na Zemi je cesta, během níž procházíme lekcemi, zkouškami, setkáními, rozpomínáním, pochopením i malými vzpourami. To když se nedokážeme zrovna ztotožnit s tím, že právě to, čím procházíme, může být pro nás tím nejlepším. A právě pochopení celého bytí a sebe sama, je mým hnacím motorem.
 

Má nabídka spolupráce se může stát součástí právě tohoto procesu.
 

 

 DOVOLENÍ SI ...  jako první krok k ...  UZDRAVENÍ SRDCE


„DOVOLIT SI“,  ZNAMENÁ KROK KE SVOBODĚ A K NOVÝM MOŽNOSTEM
 
 
Naše životy, i když to není zcela zřejmé na první pohled, jsou ovlivněny strachem, který je známý jako prvotní emoce a pocit, a je zakořeněný hluboko, v každé naší buňce. Kdysi dávno byl daleko více potřebný k přežití jednotlivce, než tomu je dnes. Lidstvo však časem ztratilo přirozenost, instinkty, intuici a necháváme se strachem ovládat na každém kroku. Z našeho rádce se pak lehce stane náš pán, který skrytě manipuluje našimi životy. A to je jedna ze zásadních odpovědí na otázku, proč se nám v životě nedaří.

Strach sice sídlí v ledvinách, ale energie strachu ovládá veškeré naše myšlenky a pocity. Tím mohou být naše reakce přehnané. Mnozí si uvědomujeme jednu z našich nejpalčivějších obav, a tou je často přehnaná úzkost z ublížení. Tím se dostáváme k srdci. Nikoliv tomu fyzickému orgánu, který je samozřejmě na určité rovině ovlivněn také, ale k srdci energetickému. Sídlu lásky a harmonie.
 
Většina z nás energii srdce velice rychle zavře, v okamžiku našeho příchodu na svět. V této chvíli totiž prožíváme první velké trauma, kterým je porod. Duše a rozum v té chvíli netuší, že se tím sice do budoucna částečně ubráníme pocitům nepříjemným, ale nebudeme naplno prožívat ani pocity příjemné. Protože jsme se uzavřeli prožitkům všech hlubokých pocitů.
 
V okamžiku, kdy se dokážeme s otevřeným srdcem přepnout z energií strachu do energií lásky, emoce se ustálí a budou si jen tak plynout. Staneme se vědomým pozorovatelem našich pocitů, nálad, myšlenek, a dokážeme s nimi pracovat.
 
Přestaneme z pozice strachu věci škatulkovat, limitovat, hodnotit.
Náš život se od té chvíle může odehrávat v přítomnosti, aniž bychom se stále ohlíželi za sebe do minulosti, nebo hleděli do budoucnosti.
A přestaneme mít potřebu být na čemkoliv závislí.

Otevřené srdce nám dovolí prožívat sebelásku, dovolíme si přijmout sebehodnotu, sebedůvěru, a tak si postupně dovolujeme mít hlubší prožitky i za cenu, že nás mohou dostihnout lekce, které nebudou příjemné.

Mít otevřené srdce je nutné i v případě, kdy se chceme přiblížit k jedné ze zásadních životních  potřeb, DOVOLIT SI.
 
I když se to může zdát nepravděpodobné, většina z nás si nedovoluje (plně) ani to nejzákladnější, co k životu potřebujeme. Lásku, sebelásku, zdraví, hojnost, svobodu, hranice…

Zapomněli jsme prapůvodní význam těchto slov.  Potlačili jsme naši přirozenost.

Musíme vynaložit obrovské úsilí, které si často neuvědomujeme, abychom dosáhli určitého úspěchu v jakékoliv sféře našeho života. To v nás vyvolává mimo jiné vnitřní rozpory a stres. Proč? Protože naše vnitřní naprogramování je zcela odlišné od toho, co si dovolujeme prožívat navenek.

Moje nabídka pomoci tkví v tom, dovést vás k vlastnímu srdci, dodat mu potřebnou energii k léčení a osvobození, a poté vás mohu provést prožitkem pocitu naplnění, při vyřknutí slov DOVOLUJI SI. Dotknete se dokonalosti a opravdovosti tohoto okamžiku a uvidíte, že na tento pocit  nikdy nezapomenete.
 
Během 21 dní, kdy si budete opakovat toto slovo, a rozšíříte je o dovolení si čehokoliv, co vás napadne, se vám zapíše do podvědomí a přeprogramuje většinu starých a přežitých programů, vzorců chování a zlozvyků. Budete si dovolovat tolik věcí, že vaše dny budou naplněny pocity velké a příjemné změny. 
 
Spolu s uvolněním přichází hluboký prožitek pocitu radosti a klidu, který nás zcela naplní. O něm mluví každý, kdo touto cestou již prošel. A tento pocit je stále připravený, abychom si jej mohli kdykoliv lehce vyvolat.
 

Místo konání:   INTERNET (Whatsapp, mobil)

Délka: cca 1-2 hodiny
 

 

GENOVÉ KLÍČE, JAKO SOUČÁST NAŠÍ CESTY

Psal se rok tuším 2008, kdy se ke mně dostal můj osobní rozbor Human Designu. To jsem ještě netušila, jak velmi ovlivní pár stránek textu můj celý život. Tento krok byl spouštěčem, který u mě nastartoval hluboký proces sebepoznání. V několika větách se skrývaly informace, které mi otevřely dveře ke zcela novým pohledům na život. Když po nějaké době vyšla kniha Genové klíče, kterou můžeme chápat jako nadstavbu HD, vnímala jsem její zakoupení jako další, naprosto dokonalou a úžasnou možnost práce na sobě.

 

Nějakou dobu mi trvalo, než jsme si  k sobě našli cestu.  Z textů, které jsem na začátku vnímala jako složité a nepochopitelné, se vynořily střípky informací, které do sebe začaly postupně zapadat. Naučila jsem se texty procházet s otevřeným srdcem, nikoliv pouze se snahou je pochopit rozumem. Vnímat je nejen očima, ale také na rovině energetické, která je nedílnou součástí jejich odkazu.

Klíče, nám díky svým opravdu vyjímečným informacím, přináší možnost prozkoumat naše nitro. Jednoduchý graf nám předloží zcela jasné informace o našich darech, stínech a siddhí, které předurčují nejen naši povahu, ale také naše možnosti. Mají vliv na to,  jak se stavíme k životním lekcím. Zda je dokážeme zvládat jednoduše, či obtížně.

 

Kniha nabízí hned několik možností, jak můžete sami s těmito informacemi pracovat. Každý ze 64 klíčů je v ní detailně rozebrán a popsán.

 

Ve své praxi nyní využívám graf hologenetického profilu, jako součást diagnostiky.  S tématy pracuji tak, jak jste zvyklí z jiných seminářů, nebo konzultací. Pro ty z vás, kteří jste na mých stránkách poprvé, vždy se jedná o čistě intuitivní nalezení přesně definovaných slov či sousloví, které následně řeším pomocí klasického kineziologického odblokování. Má nabídka práce s GK přináší jedinečné propojení toho, co nabízí klíče samy o sobě, se současným využití dalších technik, které se zabývají prací s podvědomím.

 

Tak, jako v Iniciaci a Harmonizaci, je mým cílem nalézt s vámi různá omezení, která si možná ani neuvědomujete, nebo je určitým způsobem vnímáte, ale nedokážete je sami definovat. A také možná nevidíte způsob, jak sami dojít ke změně. Vlastní cesta s klíči, čtení textů, propojení informací s běžným životem, odbloky témat.

 

Pro ty, kdo by se chtěli o GK dozvědět více, je zde link na oficiální stránky Genových klíčů. Zde si také můžete objednat knihu GK, případně další, které na ni navazují. Je to jediné místo, kde zmiňované knížky seženete.

 

Věřím tomu, že stejně jako já vnímám setkání s GK jako velký krok k pochopení sebe sama, budete i vy z této cesty sebepoznávání nadšeni tak, jako já. :-)

 

knihy.genoveklice.cz/10-knihy

 

 

 

Sedmiměsíční seminář "Harmonizace čaker"

 

Sebepoznávací seminář bez hranic. Proč bez hranic?

 

Bez hranic proto, protože díky internetu, se do skupinky mohou hlásit lidé z celého světa.

 

Také proto, protože vše má souvislost se vším, vše se prolíná a hranice existují pouze v naší mysli.

 

Protože se seminář nevztahuje pouze k harmonizování čaker, naleznete zde mnohé odpovědi na otázky týkající se každodenního života. Velká témata, jakými jsou zdraví, vztahy, práce, životní cíle, schopnosti a další, přináší neustále mnoho otázek. A na všechny můžete nalézt odpovědi během měsíců, kterými budete harmonizací procházet.

 

Zlozvyky, vzorce chování, převzaté programy, výchova, strachy, setrvačnost...Všichni známe překážky, které nás brzdí na naší duchovní cestě a ve využití našeho veškerého potenciálu. Někdy ale nevíme, jak si s nimi sami pradit. I proto tento seminář vznikl.

 

Účastnit se znamená přijmout cestu změn. Jakmile projdete těmito měsíci, už nikdy nebudete úplně stejní, jako na začátku. Těm, kdo budou potřebovat delší dobu na zpracování svých témat, se seminář časově přizpůsobuje.

 

Jemně,  s pochopením a s velkou odpovědností  Vás provedu těmito společnými měsíci ke změnám, které si Vy sami během této cesty dovolíte. Ukončením semináře nic nekončí. Možná bude prvním důležitým krokem z mnoha, a jeho vliv a odkaz se promítne do vašeho dalšího života.

 

Místo konání:   INTERNET (Whatsapp, email)

Délka: sedm a více měsíců, dle potřeby

 

 

 

INICIAČNÍ RITUÁL - Cesta k znovunapojení duše


Nabídka Iniciace přichází v okamžiku, kdy jste na ni plně připraveni. Zasvěcuje vás do tajemství vašeho života, abyste jej mohli žít celiství. Tak, jak si to pro vás vaše duše připravila. Pak můžete procházet s větší lehkostí vašimi životními zkouškami a lekcemi, a také můžete snáze plnit vaše úkoly. A nebo vaše poslání.

 

Většina z nás se domnívá, že naše lidské možnosti mají dané hranice, za které se už nemůžeme dostat. Myslíme si, že je překročí pouze pár vyvolených, kterým byly dány do vínku při zrození. Není to tak.

 

Převážná většina lidských bytostí se narodí  s otevřenými spirituálními schopnostmi a mimosmyslovým vnímáním. Vidíme neviditelné a slyšíme neslyšitelné. I když při porodu procházíme "Bránou zapomnění" a vzpomínky na část sebe sama se vytratí.

To co zůstalo, se nadále mění. Děti nemají problém vidět a slyšet. A jsme to často zase jenom my dospělí, kdo je začne předělávat, že opravdu nevidí a neslyší to, co nám vypráví. A že si to "něco", pouze vymýšlejí. Tím vznikají chybná přesvědčení a  jejich schopnosti mají tendence se postupně uzavírat. Někomu navždy.

 

Naším cílem je najít v životě to, co je pro nás přirozené a znovu veškeré schopnosti postupně aktivovat.

 

Stává se, že se některé schopnosti probudí samy, přirozenou cestou. Jindy je amtivují traumatické stavy, nebo šok. Prudké vyplavení hormonů zvýší bdělost a rozšíří vědomí. Také zkušenost blízké smrti může být oním spouštěčem. 


Mým úkolem je pomáhat nalézt to, co je ve vás převážně skryto a být nápomocná při vyslání impulsu, který je nutný k aktivaci všech schopností, které jste připraveni přijmout a rozvinout.

 

Iniciace je výsledkem tří na sebe navazujících čistících celků, které jsou nutné k tomu, aby byl člověk připraven na tento krok k vlastní spiritualitě. Více info na dotaz ve skriptech.

 


Místo konání:   INTERNET (Whatsapp, email)


 

 

ŠKOLIČKA PRO HLEDAJÍCÍ ......


Skupinky nezakládám cíleně. Vždy se jednou za čas objeví několik zájemců, kteří se sejdou na skupině. To, co se na skupině probírá je vždy šité "na míru". Základní osa sdílení / výuky je stejná, ale vše se přizpůsobuje aktuálně potřebám jednotlivců na skupince.

 

V části informační vysvětluji některé techniky práce s podvědomím, ale doporučuji současně i techniky práce s tělem fyzickým, aby bylo vše v rovnováze.

Součástí semináře je rozvíjení přirozených spirituálních schopností, jakými jsou například jasnovidění něbo jasnocítění...

Práce s podvědomím je mimo jiné přiblížena formou meditací.

Společně rozkrýváme často zmiňovaná témata duchovního rozvoje, transformace, psychospirituální krize atd., jejich vlivu na naše pozemské životy.

Součástí online večerů jsou i dotazy a následné odpovědi, které díky intuici a napojení na Zdroj, mohu poskytnout. Příjemným zpestřením bývají výklady karet, nebo kreslení automatickou kresbou.

Školička funguje podle počtu zájemců jeden (či dva) večery v týdnu. Je možné se domluvit na infividuálních konzultacích a výuce.

Velkým bonusem je setkání lidí se stejnými zájmy a navázání nových přátelství.


Co Vám může školička přinést?

Cokoliv, co právě potřebujete na své cestě k sobě samým. Vždy se snažím vytvořit bezpečné místo,  kde si na nic nemusíte hrát, kde můžete být pouze sami sebou, aniž by vás kdokoliv soudil. Naleznete zde za každé situace pochopení, soucit, důvěru a lásku.

 

Místo konání:   INTERNET (Whatsapp, email)

Délka: jeden (a více) školních roků, dle zájmu

Počet osob: max 5

I když pojmy seminář a výuka může vzbudit dojem, že se zde jedná o vztah žák a učitel, nebo mistr a žák, nepovažuji se ani za jednoho z ních. Jsem pouhým zprostředkovatelem informací, který se na chvíli může stát průvodcem vašimi životy.