Internetové semináře

Po letech hledání odpovědí na smysl života a poslání, jsem pochopila, že jediné, co zde máme najít, jsme MY SAMI.
 
Jakmile se náš zrak obrátí dovnitř, spatříme svoje světlo i své stíny. A když sami sebe zcela přijmeme, pak se dostaneme k informacím, které jsme hledali marně venku.
 
Cílem našeho bytí je cesta, na níž procházíme lekcemi, zkouškami, setkáními, rozpomínáním, pochopením i malými vzpourami. To když se nedokážeme zrovna ztotožnit s tím, že právě to, čím procházíme, může být pro nás tím nejlepším.
 
A protože jsou naše těla složena z čisté energie, každá buňka v něm má svoji vibrační frekvenci, tak i celý náš život je o tom, jak najít tu nejvyšší a nejčistší frekvenci, která nám bude vzorem v naší snaze, jaké čistoty lze dosáhnout.
 
Má nabídka se může stát součástí právě tohoto procesu.
 

Sedmiměsíční seminář "Harmonizace čaker"

 

Sebepoznávací seminář bez hranic. Proč bez hranic?

 

Bez hranic proto, protože díky internetu se do skupinky mohou hlásit lidé z celého světa.

 

Také proto, protože vše má souvislost se vším, vše se prolíná a hranice existují pouze v naší mysli.

 

Protože se seminář zdaleka netýká pouze harmonizování čaker, naleznete zde mnoho odpovědí na otázky týkající se každodenního života. Velká témata, jako je zdraví, vztahy, práce, životní cíle, schopnosti a další, na všechny otázky můžete nalézt odpovědi během práce na sobě.

 

Meditace, odblokování, Bachovy esence, homeopatika, čakrové svíce..to vše Vám může pomoci při Vaší cestě k sobě.

 

Zlozvyky, vzorce chování, převzaté programy, výchova, strachy, setrvačnost...Existuje mnoho překážek, které nás brzdí na naší duchovní cestě a ve využití našeho veškerého potenciálu.

 

Účastnit se semináře znamená přijmout cestu změn. Jakmile projdete těmito sedmi měsíci, už nikdy nebudete úplně stejní, jako na začátku. Těm, kdo budou potřebovat delší dobu na svá témata, se seminář časově přizpůsobuje.

 

Někomu to může pro život stačit, ale někoho to naopak vyburcuje k tomu, aby na sobě dále pracoval. Hledal své poslaní tady na Zemi a také pracoval na znovunalezení zapomenutých schopností a znalostí.

 

Lehce, jemně,  harmonicky, s citem, s pochopením, s odpovědností  Vás provedu těmito společnými měsíci ke změnám, které si Vy sami dovolíte. Ukončením semináře nic nekončí. Je ale  prvním důležitým krokem z mnoha a jeho vliv půjde životem s vámi dál, po vaší cestě.

 

Místo konání:   INTERNET (Whatsapp, email)

Délka: sedm a více měsíců, dle potřeby

 

 

 

INICIAČNÍ RUTUÁL - Cesta k znovunapojení duše

Iniciační rituál (slovo iniciační pochází z latinského initium začátek) představuje rituální uvedení jednotlivce do určitého nového životního stavu.

(wikipedie)

 

Tento rituál může být předán a vnímán  jako požehnání.

 

Nabídka Iniciace přichází v okamžiku, kdy jste na ni plně připraveni. Zasvěcuje vás do tajemství vašeho života, abyste jej mohli žít celiství. Tak, jak si to pro vás vaše duše připravila. Pak můžete procházet s větší lehkostí vašimi životními zkouškami a lekcemi, a také můžete snáze plnit vaše úkoly. Vaše poslání.

 

Většina z nás se domnívá, že naše lidské možnosti mají dané hranice, za které se už nemůžeme dostat. Myslíme si, že je překročí pouze pár vyvolených, kterým byly dány do vínku při zrození. Není to tak.

 

Převážná většina se narodí  s otevřenými schopnostmi mimosmyslového vnímání. Vidíme neviditelné a slyšíme neslyšitelné. I když při porodu procházíme Bránou zapomnění a vzpomínky na část sebe sama se vytratí. Je to velmi individuální.

To co zůstalo, se nadále mění. Děti nemají problém vidět a slyšet. A jsme to často zase jenom my dospělí, kdo je začne předělávat, že opravdu nevidí a neslyší to, co nám vypráví. A že si to "něco", pouze vymýšlejí. Tím vznikají chybná přesvědčení a  jejich schopnosti se začnou postupně uzavírat. Někomu navždy.

 

Naším cílem je hledat to, co je pro nás přirozené a znovu veškeré schopnosti postupně aktivovat. Stává se, že se některé schopnosti probudí samy, přirozenou cestou. Jinému například traumatickými stavy, nebo šokem. Prudké vyplavení hormonů zvýší bdělost a rozšíří vědomí. Také zkušenost blízké smrti může být spouštěčem.  Některých podobných stavů můžeme dosáhnout  pomocí meditací, nebo cvičení. Například jógy, tai-chi...

 

Stává se, že k parapsychickým schopnostem se můžeme dostat i tak, že je "převezmeme" od druhé osoby, svého duchovního rádce, nebo učitele. Pohybujeme-li se, nebo vyrůstáme-li v blízkosti takového člověka, může přejít k vědomému ( či nevědomému ) přenesení jeho schopností na nás.

 

Další vědomý přenos je právě iniciační ( zasvěcovací ) rituál.

 

Mým úkolem je pomoci najít to, co je ve vás skryto a jemně probudit vše, na co jste připraveni.

 

Iniciace bude výsledkem tří na sebe navazujících celků, které jsou nutné k tomu, aby byl člověk připraven na tento rituál. Více info na dotaz ve skriptech.

 


Místo konání:   INTERNET (Whatsapp, email)


 

 

ŠKOLIČKA PRO HLEDAJÍCÍ ......


Je již několik let, kdy jsem měla nutkání začít pracovat na ojedinělých skriptech. Měla v nich být zaznamenána 25-ti letá cesta mého duchovního růstu, se všemi semináři, poznatky, informacemi, které jsem za ta léta posbírala já sama a také společně s mými nejlepšími kolegyněmi a kamarádkami Annou a Jaromírou. Výjimečnými ženami mého života.

 

Po celou dobu jsem se dívala na nadpis první stránky a nebyla jsem schopna začít psát, protože jak otisknout jednotlivé dílky puzzlí jeden za druhým, když už vidím vše jako jeden celek, se všemi souvislostmi a propojeními, které si ani nedokážeme lidskou myslí představit?

 

Rok 2017 byl rokem, kdy v létě přišel „Božský“ impuls s naznačením správné cesty.  Oslov pár blízkých, kteří mají podobné zájmy a hledaj sami sebe, je čas začít. První skupinka se vytvořila v září 2017. Byla úžasná složením lidí a také tím, co jsme od té chvíle spolu probrali. Poté přišla další o něco větší skupina, trochu jiná a také malinko odlišná výukou a sdílením. A pak se vytvořila další skupina.

 

Každá skupina byla jiná. Informace pro ně byly "na míru". Základ stejný, ale spousta informací byla cílená pouze a jenom pro danou skupinu. Nyní, po třech letech, běží výuka na jedné a první dvě se spojily v jednu povídací....

 

Pomalu se blíží čas otevřít čtvrtou a možná poslední skupinku pro nejbližší dobu.

 

Co Vám bude nabídnuto?

 • provedu Vás technikami práce s podvědomím se kterými pracuji a naučím Vás, jak je využít co nejlépe v každodenním životě
 • seznámení se se samoléčbou pomocí jemných technik ( reflexní terapie, moxa, tělové svíce aj.)
 • rozvíjení přirozených schopností (jasnovidění, jasnoslyšení)
 • pomohu Vám pochopit veškeré souvislosti, které se týkají fungování našeho těla, ducha a duše.
 • možnost získání odpovědí přímo ze Zdroje
 • dotkneme se společně Jednoty, nejvyššího možného prožitku, který můžeme nalézt
 • témata, která se přizpůsobují potřebám skupiny
 • jedenkrát týdně pravidelný večerní chat na Whatsappu
 • písemné konzultace dle potřeby jednotlivce a skupinky
 • skripta s výukou
 • meditace
 • noví lidé s podobným myšlením

 

Co Vám může výuka přinést?

 • motivaci k pozitivním pohledům na život
 • zdraví a intuici
 • nezkreslený pohled na životní lekce
 • vyladění se na vyšší vibrace v rámci skupiny 
 • nalezení smyslu života a svého poslání na Zemi

 

Místo konání:   INTERNET (Whatsapp, email)

Délka: jeden (a více) školních roků, dle zájmu

Nepovažuji se za učitele, mohu být pouhým duchovním průvodcem těm, kteří si mě vyberou.
Vydejme se společně na cestu sebepoznání.
 
 

GENOVÉ KLÍČE

Před několika lety jsem si nechala udělat rozbor Human Designu, který u mně nastartoval hluboký proces sebepoznání. Když vyšla kniha Genové klíče, která je jakousi nadstavbou, vnímala jsem ji jako další, naprosto dokonalou a úžasnou možnost práce na sobě.

 

Díky přehledným popisům, které nám Genové klíče nabízejí, se dostáváme k vyjímečným informacím, které nás povedou k pochopení nejen nás samotných, ale lehce odhrnou oponu i tajemství zrodu a fungování veškerého života.

 

Má práce s knihou GK je zcela odlišná od rozborů, které vám poskytnou vyškolení koučové, kteří se u nás těmito výklady zabývají.

Jedinou shodu naleznete v tom, že vycházím ze stejného vygenerovaného rozboru osobnosti, abych zjistila, kterých 11 ze 64 kódů vědomí (způsobů lidského chování), se do vás v době zrodu obtisklo, a tím se staly základními kameny vaší povahy a přeurčily i vaše možnosti. Také samozřejmě využívám texty z knih, které klíče definují.

 

Jestliže jste v situaci, kdy se trochu více zamýšlíte nad tím, jak jednodušeji, s lehkostí a v harmonii zvládat situace a lekce, které nám život přináší, pak tento text nečtete "náhodou" :-). Máte před sebou nabídku, jak udělat první krok na své životní pouti, trochu jinak.  Určitě uvítáte možnost, jak nahlédnout hlouběji do svých darů a stínů, které naše životy ovlivňují a definují. Jsou to  předurčené dispozice, které se vypočítají z data a místa narození. 

 

Cílem společné práce je nalézt  všechna omezení, která si možná neuvědomujete, nebo je sice vnímáte, ale neumíte je definovat. Všichni se snažíme v našich životech hledat pozitivní věci. Harmonii, radost, spokojenost, ale ty nám někdy unikají a my nevíme proč. Znamená to mimo jiné i to, že nemáme ještě zpracovaná témata, která tu máme prožít a něco se z nich naučit. O sobě, o druhých lidech, o životě na Zemi. Někdy také o celém našem přístupu a pohledu na život, jako takový. A která témata to jsou, vám mohou objasnit právě Genové klíče. Moje nabídka tkví mimo jiné v tom, že vám pomohu formou kineziologických odbloků, zprůchodnit či vyčistit vzorce chování, které se promítají do vašeho života, jako vaše vnitřní stíny. 

 

Pro ty z vás, kteří jste velkými fanoušky GK, je tu nová nabídka. Po dokončení hlavních 11-ti klíčů, můžeme spolu ještě hlouběji proniknout do tajů této cesty. Nabízím možnost vytestovat další důležité klíče, a projít i jejich rozbory. Nadstavbou je nabídka, kterou přinášejí knihy Zlaté cesty genových klíčů, rozebírající do hloubky všechny sekvence a linie.

 


Místo konání:   INTERNET (Whatsapp, email)

Délka: cca jeden rok

 

UZDRAVENÍ SRDCE A DOVOLENÍ SI

 
„DOVOLIT SI“,  ZNAMENÁ KROK KE SVOBODĚ A K NOVÝM MOŽNOSTEM
 
 
Naše životy, i když to není zcela zřejmé na první pohled, jsou ovlivněny strachem, který je známý jako prvotní emoce a pocit, a je zakořeněný hluboko, v každé naší buňce. Kdysi dávno byl daleko více potřebný k přežití jednotlivce, než tomu je dnes. Lidstvo však časem ztratilo přirozenost, instinkty, intuici a necháváme se strachem ovládat na každém kroku. Z našeho rádce se pak lehce stane náš pán, který skrytě manipuluje našimi životy. A to je jedna ze zásadních odpovědí na otázku, proč se nám v životě nedaří.

Strach sice sídlí v ledvinách, ale energie strachu ovládá veškeré naše myšlenky a pocity. Tím mohou být naše reakce přehnané. Mnozí si uvědomujeme jednu z našich nejpalčivějších obav, a tou je často přehnaná úzkost z ublížení. Tím se dostáváme k srdci. Nikoliv tomu fyzickému orgánu, který je samozřejmě na určité rovině ovlivněn také, ale k srdci energetickému. Sídlu lásky a harmonie.
 
Většina z nás energii srdce velice rychle zavře, v okamžiku našeho příchodu na svět. V této chvíli totiž prožíváme první velké trauma, kterým je porod. Duše a rozum v té chvíli netuší, že se tím sice do budoucna částečně ubráníme pocitům nepříjemným, ale nebudeme naplno prožívat ani pocity příjemné. Protože jsme se uzavřeli prožitkům všech hlubokých pocitů.
 
V okamžiku, kdy se dokážeme s otevřeným srdcem přepnout z energií strachu do energií lásky, emoce se ustálí a budou si jen tak plynout. Staneme se vědomým pozorovatelem našich pocitů, nálad, myšlenek, a dokážeme s nimi pracovat.
 
Přestaneme z pozice strachu věci škatulkovat, limitovat, hodnotit.
Náš život se od té chvíle může odehrávat v přítomnosti, aniž bychom se stále ohlíželi za sebe do minulosti, nebo hleděli do budoucnosti.
A přestaneme mít potřebu být na čemkoliv závislí.

Otevřené srdce nám dovolí prožívat sebelásku, dovolíme si přijmout sebehodnotu, sebedůvěru, a tak si postupně dovolujeme mít hlubší prožitky i za cenu, že nás mohou dostihnout lekce, které nebudou příjemné.

Mít otevřené srdce je nutné i v případě, kdy se chceme přiblížit k jedné ze zásadních životních  potřeb, DOVOLIT SI.
 
I když se to může zdát nepravděpodobné, většina z nás si nedovoluje (plně) ani to nejzákladnější, co k životu potřebujeme. Lásku, sebelásku, zdraví, hojnost, svobodu, hranice…

Zapomněli jsme prapůvodní význam těchto slov.  Potlačili jsme naši přirozenost.

Musíme vynaložit obrovské úsilí, které si často neuvědomujeme, abychom dosáhli určitého úspěchu v jakékoliv sféře našeho života. To v nás vyvolává mimo jiné vnitřní rozpory a stres. Proč? Protože naše vnitřní naprogramování je zcela odlišné od toho, co si dovolujeme prožívat navenek.

Moje nabídka pomoci tkví v tom, dovést vás k vlastnímu srdci, dodat mu potřebnou energii k léčení a osvobození, a poté vás mohu provést prožitkem pocitu naplnění, při vyřknutí slov DOVOLUJI SI. Dotknete se dokonalosti a opravdovosti tohoto okamžiku a uvidíte, že na tento pocit  nikdy nezapomenete.
 
Během 21 dní, kdy si budete opakovat toto slovo, a rozšíříte je o dovolení si čehokoliv, co vás napadne, se vám zapíše do podvědomí a přeprogramuje většinu starých a přežitých programů, vzorců chování a zlozvyků. Budete si dovolovat tolik věcí, že vaše dny budou naplněny pocity velké a příjemné změny. 
 
Spolu s uvolněním přichází hluboký prožitek pocitu radosti a klidu, který nás zcela naplní. O něm mluví každý, kdo touto cestou již prošel. A tento pocit je stále připravený, abychom si jej mohli kdykoliv lehce vyvolat.
 

Místo konání:   INTERNET (Whatsapp, mobil)

Délka: cca 1-2 hodiny